เวลา 09:00น. วันอังคารที่ 6 กรกฏาคม 2564 นายกฯ สองเมือง วงค์ไชย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพิชัยวิทยา ได้ร่วมประชุมหารือ ข้อราชการและปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารการจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนในปีการศึกษา 2564 โดยมีคณะฝ่ายบริหารของเทศบาลเมืองพิชัย. ผอ.ปนัดดา​ เข็มนาค สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

        1. ประกาศรับสมัครนักสิทธิฯ(คลิกที่นี่)

        2. ใบสมัคร - แบบเสนอชื่อนักสิทธิฯ ดีเด่น(คลิกที่นี่)

Copyright © 2021. All Rights Reserved.