เทศบาลเมืองพิชัย  นำโดยนายสองเมือง  วงค์ไชย  นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านม่อนเขาแก้วหมู่ที่ 3  ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์  สาขาลำปาง  นำโดยคุณสินีนุช  วัฒนาสกุลธรรม  ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์  สาขาลำปาง  ที่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณโครงการสร้าง / ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้จากไร้  จำนวน 50,000 บาท  โดยได้ผ่านการพิจารนาของคณะกรรมการเห็นควรได้ให้การช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้าน  จำนวน 1 ราย  คือนายขุนทอง  ศรีชุม  บ้านเลขที่  273  บ้านม่อนเขาแก้ว  หมู่ที่ 3  ตำบลพิชัย  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  โดยบ้านหลังดังกล่าวนี้  ทางเทศบาลเมืองพิชัยและธนาคารอาคารสงเคราะห์  ได้ร่วมพิธีมอบบ้าน  พร้อมสิ่งของอุปโภค - บริโภครวมมูลค่า จำนวน 4,000 บาทเมื่อวันพฤหัสบดีที่  8  กรกฎาคม  2564

  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

        1. ประกาศรับสมัครนักสิทธิฯ(คลิกที่นี่)

        2. ใบสมัคร - แบบเสนอชื่อนักสิทธิฯ ดีเด่น(คลิกที่นี่)

Copyright © 2021. All Rights Reserved.