วันจันทร์​ที่​ 12​ กรกฎาคม​ 2564​ นายกสองเมือง​ วงค์ไชย​ นายกเทศมนตรีเมืองพิชัยพร้อมด้วยฝ่ายบริหาร, ปลัดเทศบาล ,ปลัดอบต. หัวหน้าส่วน ,กำนัน,ผู้ใหญ่​บ้าน, เจ้าหน้าที่สาธารณะ​สุข เข้าร่วมประชุมเร่งด่วน!!! เพื่อหามาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง กับพี่น้องที่จะเดินทางจากต่างจังหวัดกลับเข้ามาในพื้นที่ทุกหมู่​บ้านในเขตเทศบาลเมืองพิชัย​ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อไป

  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

        1. ประกาศรับสมัครนักสิทธิฯ(คลิกที่นี่)

        2. ใบสมัคร - แบบเสนอชื่อนักสิทธิฯ ดีเด่น(คลิกที่นี่)

Copyright © 2021. All Rights Reserved.