เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 นายชัยวัฒน์ นันต๊ะกูล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองชัย เข้ารับโล่ และประกาศเกียรติคุณ ประเภท ศูนย์ อปพร. ดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2564 จากนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง

1617089002235.jpg1617088998531.jpg1617089004337.jpg-1.jpg


AdmirorGallery 5.2.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
QR-Code dieser Seite

ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ


   

 

Facebook ของสำนักงาน


Copyright © 2021. All Rights Reserved.