เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 เทศบาลเมืองพิชัย โดย นายชัยวัฒน์  นันต๊ะกูล ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดแล้อม เทศบาลเมืองพิชัย  ได้เข้าไปแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิดและทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค บริเวณรอบบ้านผู้เสี่ยง ในเขตเทศบาลเมืองพิชัย โดยการฉีดล้างพื้นและเช็ดทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค

timeline_20210419_112716.jpgtimeline_20210419_112721.jpgtimeline_20210419_112719.jpgtimeline_20210419_112724.jpgtimeline_20210419_112726.jpgtimeline_20210419_112718.jpgtimeline_20210419_112723.jpgtimeline_20210419_112712.jpg


AdmirorGallery 5.2.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
QR-Code dieser Seite

ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ


   

 

Facebook ของสำนักงาน


Copyright © 2021. All Rights Reserved.