นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  ได้มอบหมายให้นายจำลักษ์  กันเพ็ชร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ , นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดกรณีเร่งด่วน  ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีนายสองเมือง  วงค์ไชย  นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย  เมื่อเวลา  09.30 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม  2564  ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงาน  ศาลากลางจังหวัดลำปาง  ที่ผ่านมา

S__144924707.jpgS__144924705.jpgS__144924706.jpgS__144924708.jpgS__144924703.jpg


AdmirorGallery 5.2.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
QR-Code dieser Seite

ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ


   

 

Facebook ของสำนักงาน


Copyright © 2021. All Rights Reserved.