อำเภอเมืองลำปางนำโดยปลัดยุภาภรณ์ แก้วจิตคงทอง  ปลัดอำเภอ  ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอเมืองลำปาง ร่วมกับเทศบาลเมืองพิชัย โดยนายวิทยา โพธินคร  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายสง่า กันทะ สมาชิกสภาเทศบาล นางสาว ศิริกร ธรรมสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม ร่วมมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ผู้เดือดร้อน ณ  บ้านต้นมื่น  หมู่ที่ 14  ในวันที่ 21 พ.ค 2564

S__144949270.jpgS__144949272.jpgS__144949268.jpgS__144949271.jpgS__144949269.jpgS__144949266.jpg


AdmirorGallery 5.2.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
QR-Code dieser Seite

ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ


   

 

Facebook ของสำนักงาน


Copyright © 2021. All Rights Reserved.