เทศบาลเมืองพิชัย  นำโดยนายสองเมือง  วงค์ไชย  นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  พร้อมทั้งฝ่ายบริหารเทศบาล , สมาชิกสภาฯ/ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15 , กำนันตำบลพิชัย , ปลัดเทศบาล , ผู้อำนวยการกองและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองพิชัย  และตำรวจสายตรวจตำบลพิชัย  ได้ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยของแคป์ที่พักคนงานก่อสร้างต่างด้าว  ตามที่ได้รับแจ้งจากประชาชนในเขตหมู่บ้านสามัคคีและหมู่บ้านสันติสุข  ที่ต้องการให้เทศบาลฯ มาลงพื้นที่ไกล่เกลี่ยดูแลในเรื่องของมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ / ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่  ซึ่งผลจากการลงพื้นที่ครั้งนี้เทศบาลได้รับฟังและรับทราบปัญหาของพี่น้องประชาชน  และได้มีการทำข้อตกลงระหว่างเจ้าของแคป์คนงานก่อสร้างและประชาชนในพื้นที่ผ่านได้ด้วยดี  และเทศบาลฯ ได้แจกหน้ากากอนามัยให้คนงานก่อสร้าง  ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19  ณ  บ้านสามัคคี หมู่ 2  วันที่ 2  มิถุนายน  2564  ที่ผ่านมา

 

QR-Code dieser Seite

ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ


   

 

Facebook ของสำนักงาน


Copyright © 2021. All Rights Reserved.