เทศบาลเมืองพิชัย  นำโดยนายสองเมือง  วงค์ไชย  นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ปลัดเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงานเทศบาล  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านและจิตอาสาหมู่บ้าน  ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  โดยได้ลงพื้นที่เพื่อมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ที่ได้รับผลกระทบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโคโรน่า  2019 ที่อยู่ในพื้นที่เทศบาลเมืองพิชัย  จำนวนทั้งสิ้น 30 ราย  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  3  มิถุนายน  2564  ที่ผ่านมา

QR-Code dieser Seite

ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ


   

 

Facebook ของสำนักงาน


Copyright © 2021. All Rights Reserved.