ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
หมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ติดต่อกลับ :
-
อีเมล์ผู้แสดงความคิดเห็น :
หัวข้อเรื่องที่แสดงความคิดเห็น :*
รายละเอียดความคิดเห็น :*
กรอกตัวอักษรที่เห็น :

  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

        1. ประกาศรับสมัครนักสิทธิฯ(คลิกที่นี่)

        2. ใบสมัคร - แบบเสนอชื่อนักสิทธิฯ ดีเด่น(คลิกที่นี่)

Copyright © 2021. All Rights Reserved.